Zapoznaj się z rapotami nt. programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 Instytucja Zarządzająca przekazuje Komisji Europejskiej drogą elektroniczną dane zbiorcze dotyczące postępów realizacji programu za okres do 31 marca, 30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października i 31 grudnia każdego roku, przy czym dla okresów do 30 czerwca i do 31 grudnia są to dane finansowe, rzeczowe (wskaźniki) oraz dane dotyczące instrumentów finansowych, zaś dla pozostałych okresów są to wyłącznie dane finansowe.

 

Zestawienia przekazywanych w taki sposób danych, wygenerowane przez system informatyczny KE są zamieszczone poniżej.

zgodnie z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.