Dnia 4 października 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.