Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 25 maja 2020 r.

Konkursy: 
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

zakonczony
od 06.11.2019 do 03.12.2019