Informujemy, iż w udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z wykazem zmian. 

Iinformujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.