Wersja obowiązująca od 28.08.2020 do 01.09.2020

28 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 podjął uchwałę nr 1200/20 w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na 2020 r. Zaktualizowany dokument zakłada odwołanie naborów:

  • 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym z uwagi na planowany nabór w trybie pozakonkursowym.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
92.42 KB