Wersja obowiązująca od 29.05.2019 do 16.06.2019

29 maja 2019 uchwałą nr 911/19 Zarząd WZ przyjął następujące zmiany harmonogramu konkursów:

- ogłoszenie nowych naborów dla działań: 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii, 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe i 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,

- wskazanie, że nabór w ramach działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych dotyczy typów projektów 1 i 2 - przesunięcie naboru w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
84.22 KB