Wersja obowiązująca od 08.01.2019 do 18.03.2019

8 stycznia 2019 r. uchwałą nr 27/19 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2019.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano ogłoszenie nowego naboru w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu;
  • zaktualizowano typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach naboru dla działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt;
  • usunięto nabór w ramach działania 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych;
  • zaktualizowano orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach naborów dla działań: 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych, 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
83.99 KB