Wersja obowiązująca od 13.07.2022

Udostępniamy Podręcznik Beneficjenta SL2014, w ramach którego dodano załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niepodejmowaniu współpracy z podmiotami wykazanymi na listach sankcyjnych w związku z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. oraz załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o weryfikacji wykonawców/podwykonawców  pod kątem wystąpienia przesłanek wykluczających z udziału w postępowaniu ofertowym/o udzielenie zamówienia publicznego w związku z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.