Wersja 1.4 obowiązująca od 14.03.2016 do 05.04.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.4