Wersja 2.0 obowiązująca od 30.10.2017 do 14.01.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.0, obowiązująca dla naborów rozpoczynających się z dniem 30.10.2017 r.