Wersja 1.7 obowiązująca od 07.06.2016 do 31.07.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.7. Zaktualizowana Instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w  Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w zakładce Pomoc.