W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym znajdują się informacje o projektach realizowanych w Województwie Zachodniopomorskim z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj również listę wszystkich projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich Polsce oraz wykaz projektów zidentyfikowanych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zobacz projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Regionalnego 2014-2020

Zobacz projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Regionalnego 2014-2020

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Programu

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym