• Potrzeba jeszcze lepszych kierunków kształcenia, lepszej jakości i efektywności, bo tylko tak można przekonać młodych ludzi, by swoją przyszłość oparli o konkretny fach i wybrali szkolnictwo zawodowe. O wyzwaniach, o tym jak pomagać uczniom, pracodawcom i nauczycielom, jak zmieniać kształcenie zawodowe w regionie, dyskutowano podczas debaty „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku”, zorganizowanej w Szczecinie przez Urząd Marszałkowski.

  • Zapewnienie opieki dzieciom do lat trzech to wciąż spore wyzwanie. Na szczęście z pomocą przychodzą eurofundusze i takie programy jak „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Dzięki funduszom unijnym lepiej ma być m.in. w Gminie Świeszyno, która pozyskała środki na otwarcie nowego żłobka. Udało się – „Tęczowa Kraina” w Konikowie czeka gotowa na najmłodszych. W czwartek, 29 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie placówki. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Jarosław Rzepa.

     

  • Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? W wyborze od ubiegłego roku pomagają  „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. To autorski projekt  Województwa Zachodniopomorskiego, który pozwala na powrót rodzica do pracy, bez przeprowadzania domowej rewolucji.   W środę, 31 lipca 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz oraz dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda mówili o kontynuacji programu oraz o innych formach wsparcia dla rodziców. Konferencja odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dzieńdoberek. Placówka powstała także dzięki eurofunduszom.

  • Komisja Europejska docenia nasze społeczne działania. Projekt „Dobre wsparcie” znalazł się w ścisłym finale konkursu REGIO Stars 2019. We wtorek, 9 lipca 2019 r. zespół projektowy odebrał w Brukseli nominację. Do tej pory partnerska  współpraca zaowocowała otwarciem mieszkań wytchnieniowych w Szczecinie i Kołobrzegu, organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów osób  niesamodzielnych, dofinansowaniem remontów mieszkań osób zależnych czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Prowadzone są też prace nad wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym telecentrum. Finał konkursu w październiku, a już 17 lipca kolejne szkolenia w mieszkaniu modelowym.

     

  • Z myślą o rodzinach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej zrealizowanych zostanie dziewięć cennych społecznie projektów. Powstaną Kluby Rodzica Zastępczego, mieszkania treningowe, świetlice podwórkowe czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące wsparciem maksymalnie 14 dzieci. Na pomoc liczyć będą mogły także osoby pełnoletnie, które opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą. W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie odbyło się Komendzie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Organizacja zaplanowała także jedno z działań.