W dniach 22-23 października 2019 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było głównie omówieniu stanu wdrażania Instrumentów Finansowych  w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się ze wstępnymi założeniami Rocznych Planów Działań na rok 2020 przedstawionymi zarówno przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego jak i Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

W trakcie obrad zostały również przedstawione przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej planowane zmiany w zakresie działania 6.4.