W dniu 05 stycznia 2018 r. w Szczecinie odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było omówieniu dokumentacji przetargowej do Instrumentu Finansowego – Produkt Kapitałowy w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. Dodatkowo w trakcie posiedzenia przedstawiciele Menadżera Funduszu Funduszy zaprezentowali aktualny stan wdrażania Produktów Pożyczkowych w ramach działania 1.9.  

Ponadto odbyła się dyskusja dotycząca propozycji zmian w Strategii Inwestycyjnej.