W dniu 7 stycznia 2019 r. w Szczecinie odbyło się dziewiąte posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było głównie omówieniu stanu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4. Ponadto dyskusji poddana została aktualizacja Rocznego Planu Działań na rok 2019 oraz szczegóły postępowania przetargowego na wybór Pośredników Finansowych w ramach działania 1.9.

Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju przedstawił stan prac związanych z uruchomieniem konkursu w ramach produktu – linia finansowa.