W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się czternaste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było omówieniu aktualnego stanu wdrażania Instrumentów Finansowych na Pomorzu Zachodnim w ramach inicjatywy Jeremie 2 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych rozwiązań wprowadzonych w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii wywołanej COVID-19. Dyskusja dotyczyła również założeń Rocznego Planu Działań na rok 2021, przygotowanego przez Menadżera Funduszu Funduszy.