W dniu 21 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych dla produktu kapitałowego w Województwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (Pośredników Finansowych), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Wejście Kapitałowe”.

W województwie zachodniopomorskim wsparcie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją znajduje się tutaj.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.04.2018 r. godz. 11:00.

Więcej informacji pod adresem www.bgk.pl