Instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego lub pozakonkursowego w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014). Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu informatycznego, wspomagającego działania podejmowane zarówno przez beneficjentów Programu, jak i Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące znajdziesz w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego.

Wersja 2.6 obowiązująca od 12.12.2019 oraz Instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym obowiązujace od 10.08.2020

Udostępniamy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.6, obowiązującą dla naborów ogłaszanych od 15 listopada 2019 r.

Dodatkowo udostepniamy instrukcje mające na celu ułatwienie wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu składanych w trybie nadzwyczajnym, obowiązujace od 10 sierpnia 2020 r.

Załączniki

application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.52 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  dla naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.1 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.49 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

w oparciu o kwoty ryczałtowe dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNY - AKTUALIZACJA

3.52 MB
application/zip
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 oraz naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 wersja 1.3 wraz z załącznikami TRYB NADZWYCZAJNYAKTUALIZACJA

3.5 MB

Pozostałe dokumenty